PRINT CARDS

085-8086985

Herroepingsrecht - Printen.nu

Kan ik mijn bestelling terugsturen?

Niet-gepersonaliseerde producten kun je terugsturen. Denk bijvoorbeeld aan kantoorartikelen, rolbanners en lichtbakken.

Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de bestelling fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via post, of per e-mail op de hoogte stellen de overeenkomst te willen herroepen. Dit kan bijvoorbeeld door ons een mail te sturen ([email protected]). Vermeld hierop wel je ordernummer.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Er zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit, de overeenkomst te herroepen, aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten. Druk- en printwerk kun je daarom niet terugsturen. Dat is gepersonaliseerd en niet weer opnieuw te gebruiken.

Ben je niet blij met je bestelling?
Dat is vervelend om te horen! We willen natuurlijk wel graag horen: waarom je niet tevreden bent. Zodat wij kunnen helpen met een oplossing. Neem even contact op met onze klantenservice via chat of e-mail: [email protected]

Bellen kan natuurlijk ook: 085 808 69 85.

Top